Nick_Rush

Nick_Rush

89af6361-5fc7-4d25-aa44-026d91df9444
Zobrazit NameMC profil
4
modreqů
0
warnů
0
mutů
0
kicků
0
banů
4
spolu

Odeslané modreqy

#234
Nick_Rush
Nepovolené zničení quartze hráčema hiimchance a GP_Minus_TV a zanechání netherracku hráčem GP_Minus_TV
26.11.2018
06:48
Svět: novus
x: -343 y: 74 z: 385
/tp novus -343 74 385
#98
Nick_Rush
Nezasazena lajna na dub, zrovna dosazuji. N?kolik jmen p?es command co i.
04.01.2018
13:57
Svět: novus
x: -278 y: 72 z: 431
/tp novus -278 72 431
Komentář moderátora:
autori warnuti
#92
Nick_Rush
Odstran?n Polished Andesite p?ed více jak 2082 hodinami hrá?em Nogare_CZ na cest? ze Spawnu do Majnova
16.12.2017
16:37
Svět: novus
x: -225 y: 63 z: 240
/tp novus -225 63 240
Komentář moderátora:
hrac dostal warn
#89
Nick_Rush
Brizo farma není pln? zasazená
12.12.2017
03:32
Svět: novus
x: -264 y: 72 z: 452
/tp novus -264 72 452
Komentář moderátora:
autorovi byl udelen warn