Kaktus_official

Kaktus_official

6cd4f729-a642-48bc-b689-fb1dcab79b12
Zobrazit NameMC profil
0
modreqů
0
warnů
0
mutů
0
kicků
1
banů
1
celkem

Přijaté bany

6cd4f729-a642-48bc-b689-fb1dcab79b12
Kaktus_official
Krádež z nezamžených, neveřejných truhel, neuposlechnutí výzvy moderátora - permaban.
Udělen
27.08.2021
20:40
Expiruje
Nikdy