Vojtap055

Vojtap055

24f06832-531a-4a2f-99f4-5ddb9f645842
Zobrazit NameMC profil
0
modreqů
1
warnů
0
mutů
0
kicků
0
banů
1
celkem

Přijaté warny

Vojtap055
Když něco omylem rozbiješ, tvou povinností je to opravit!
Udělen
09.06.2020
16:40
Expiruje
16.06.2020
16:40