HakyCZ

HakyCZ

85401d4c-7ac0-4067-9de5-713a70ba6822
Zobrazit NameMC profil
0
modreqů
0
warnů
0
mutů
0
kicků
1
banů
1
celkem

Přijaté bany

85401d4c-7ac0-4067-9de5-713a70ba6822
HakyCZ
Cílené snížení výkonu creative serveru
Udělen
24.12.2021
15:37
Expiruje
Nikdy